Bilder fra åpningen av Grisen. Foto: Christian Roth Christensen